Home

Wrijving | Wachterslaan 79 | 6523 RS Nijmegen
06 15 42 96 33
marlies@wrijvinggeeftglans.nl | www.wrijvinggeeftglans.nl

Wrijving geeft glans

Via Wrijving Interim en Ontwikkeling bied ik, Marlies van den Akker, een helpende hand in alle fases van een veranderproces. Van analyse tot advies, van conceptontwikkeling tot implementatie en evaluatie.

Met betrokkenheid, daadkracht en resultaat-gericht, zet ik me het liefste in voor vraagstukken in een maatschappelijke context. Daar kan ik van betekenis zijn in het binnen bereik brengen van een beter perspectief voor anderen. 

In contact maak ik het verschil door dichtbij te zijn, goed te luisteren, ruimte te geven en op tijd te interveniëren. Ik geloof in de kracht van waarderen, onderzoeken en waar dat nodig is: respectvol te confronteren (‘Wrijving geeft glans’). Mijn gevoel voor timing is hierin van grote waarde.

Wrijving is gespecialiseerd op het terrein van wonen. Ik heb ruime ervaring als interimmanager, met als specialisatie veranderopgaven.

Ik ben tijdelijk offline! 

Het Wrijvingeffect

Mensen ondersteunen in hun ontwikkeling is een belangrijke drijfveer voor mij. In mijn aanpak als coach, procesbegeleider of manager houd ik zicht op de stip op de horizon. Tegelijkertijd schakel ik eenvoudig naar het individu of het team. Ik maak het verschil door me met de ander te verbinden, zonder het proces over te nemen. Daarvoor creëer ik een veilige omgeving, nodig uit tot verdieping en waardeer dat wat er is. Vanuit de overtuiging 'als de een het kan, kan een ander het leren' begeleid ik mensen in hun proces.

 

Ik ondersteun organisaties in het samen met medewerkers realiseren van de gewenste verandering. De strategische koers vertaal ik naar een goede inrichting van de organisatie en processen en versterk de samenwerking in teams. Ik werk resultaatgericht en neem hierin de mensen mee door hen actief te betrekken en te inspireren. We gaan samen op weg, waarbij experimenteren, proberen en verbeteren leidend zijn in de beweging.

 

Ik help mensen waar ze het moeilijk vinden en als het nodig is confronteer ik met respect. In mijn leiderschap varieer ik, op basis van wat er nodig is, tussen op afstand beschouwen en van dichtbij praktisch inspireren.

 

In samenwerken gaat het om het delen van verantwoordelijkheden vanuit een gedeelde ambitie en hoe je daar samen vorm aan geeft. Ik focus op integraal samenwerken en verbind altijd op dat wat teams met elkaar delen: het hogere doel van ons handelen.  Hierbij hoort ook afscheid nemen van oude, niet effectieve aanpakken, gewoontes en oordelen. Samen op zoek naar criteria en die verbinden in een gezamenlijke aanpak. Voor wie doen we het? Wat willen we bereiken? Dit zijn cruciale vragen die ik stel in het optimaliseren van samenwerking. Ik houd vast aan waar we naar toe willen en betrek de hele keten.

Ervaringen

 •  Interim Manager bij diverse woningcorporaties
 •  Verandermanager bij diverse woningcorporaties
 •  Programmamanager Specifieke huisvestingsvraagstukken
 •  Teamcoach teams businesscontrollers
 •  Teamcoach expertteam ervaringsdeskundigheid


Een uitgebreid CV is op aanvraag beschikbaar

Marlies van den Akker

Wrijving helpt organisaties verder in een veranderproces. Zowel intern als extern. Bijvoorbeeld door partijen bij elkaar te brengen en samenwerking te verbeteren. Ik zet zo'n strategische beweging in gang, vertaal deze in concrete projecten en begeleid cruciale organisatieonderdelen bij de implementatie. Ik breng medewerkers in een verandertraject naar een pro-actieve houding. Daarbij houd ik de doelen voor ogen, maar heb voldoende flexibiliteit om hetveranderproces bij te sturen. 

Ik heb oprechte aandacht voor de mensen in het verandertraject. Met hen beoordeel ik hoe zij beter in positie komen in de vernieuwde organisatie. Als het nodig is, schuw ik de confrontatie niet. Verandermanagement vormt de basis van Wrijving. Of het gaat om interim-management, procesmanagement of programmamanagement, de afgelopen 15 jaar heb ik in de corporatiesector een zeer gevarieerd portfolio opgebouwd.

Wrijving Interim en Ontwikkeling

Wrijving Interim en Ontwikkeling

Marlies van den Akker
Wachterslaan 79
6523 RS Nijmegen


06 15 42 96 33

 

marlies@wrijvinggeeftglans.nl

www.wrijvinggeeftglans.nl

Facebook

LinkedIn

 

Een uitgebreid CV is op aanvraag beschikbaar

Naam  
E-mail  
Adres  
Bericht  

Ervaringen

 •  Procesondersteuning implementatie gebiedsgericht werken bij een woningcorporatie
 •  Verbeteren van de samenwerking tussen een huurdersorganisatie en een woningcorporatie
 •  Verandermanager bij een woningcorporatie
 •  Quick Scan woonbehoefte maatschappelijke opvang voor een gemeente
 •  Fungeren als kritische 'outsider' voor een welzijnsorganisatie in het bepalen van de strategische koers
 •  Procesondersteuning realisatie sociale begroting van een woningcorporatie
 •  Projectleider in het realiseren van wonen-werken projecten voor een corporatie
 •  Programmamanager Kwetsbare Groepen voor een samenwerkingsverband van 10 woningcorporaties
 •  Workshop samenwerken voor een woningcorporatie
   

Wrijving Interim en Ontwikkeling

Wrijving Interim en Ontwikkeling
Marlies van den Akker
Wachterslaan 79
6523 RS Nijmegen

T 024 360 48 06
M 06 15 42 96 33